Czy sąd pracy może uchylić zastosowaną karę ze względu na błąd formalny dyrektora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy szkoły zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. została udzielona kara porządkowa - nagana. Nauczycielka wniosła sprzeciw. Dyrektor szkoły powołując się na k.p. i ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - dalej u.z.z. - zwrócił się w tej sprawie do reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej - szkolnego ogniska liczącego ponad 30 członków.

Zarząd ogniska utrzymuje, że popełniono błąd proceduralny, gdyż na mocy Statutu ZNP - art. 18, dyrektor winien skierować ww. pismo do Zarządu Oddziału.

Czy zatem pracodawca nie dopełnił formalności prawnych i sąd pracy może na tej podstawie uchylić zastosowaną karę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access