Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Po zgonie podatnika spadek po nim na podstawie postanowienia Sądu nabyła żona oraz dzieci. Sąd nie przysłał postanowienia o nabyciu spadku do właściwego Urzędu Miejskiego, na terenie którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość ani do właściwego Starostwa Powiatowego w celu dokonania zmian w ewidencji gruntów. Organ podatkowy zwrócił się do Sądu o przesłanie postanowienia wraz z informacji, że ww. dane są niezbędne do ustalenia wymiaru podatku rolnego zgodnie z art. 3 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym. Sąd uznał, że Organ podatkowy ma wskazać ważny interes oraz uiścić opłatę.

Czy Sądy nie mają obowiązku przesyłania postanowień tak jak notariusze przesyłają akty notarialne? Jeżeli tak to proszę o wskazanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?