Czy są przepisy, które mogłyby zwolnić dzieci od obowiązku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole... - OpenLEX

Czy są przepisy, które mogłyby zwolnić dzieci od obowiązku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole przyszpitalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Istniejąca szkoła specjalna, utworzona przez podmiot "nieleczniczy" może prowadzić zajęcia w dwóch lokalizacjach, w tym jako oddziały w podmiocie leczniczym zgodnie z art. 39 ust. 7a, art. 90a ust. 1, art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe, rozumiem, że wtedy dzieci objęte nauczaniem w takiej lokalizacji, czyli w szpitalu również muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To przecież tylko inna lokalizacja regularnej szkoły specjalnej, w której obowiązują takie orzeczenia. Czyli rzecz w zasadzie nie do zorganizowania jako "szkoła przyszpitalna", uwzględniając katalog niepełnosprawności i czas oczekiwania... Czy może ja nie znam jakiegoś przepisu, który mógłby zwolnić te dzieci od obowiązku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego? Podobnie ze szkołami podstawowymi ogólnodostępnymi. Jaki jest charakter takiej filii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX