Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy są określone konkluzje BAT lub dokumenty referencyjne BREF dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę?

Na terenie instalacji funkcjonować będą dwie linie technologiczne:

- Linia technologiczna A – instalacja do odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej - materiał kategorii 3 o maksymalnej zdolności przetwarzania 120 Mg na dobę,

- Linia technologiczna B – instalacja do unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej - materiał kategorii 1 i 2 o maksymalnej zdolności przetwarzania 50 Mg na dobę.

Na podstawie jakich przepisów szczegółowych w przypadku takiej instalacji organ powinien wydać pozwolenie zintegrowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?