Czy są jakieś wyznaczniki, jak należy ustalać parametry inwestycji w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabudowy kubaturowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy są jakieś wyznaczniki, jak należy ustalać parametry inwestycji w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabudowy kubaturowej (np. budynki, maszty komunikacyjne itp.)?

Skoro dla inwestycji celu publicznego nie sporządza się analizy urbanistycznej, takiej jak w przypadku postępowań w sprawie warunków zabudowy, to co decyduje o ustalonych parametrach?

Czy jeżeli inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi (patrz art. 56 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p.), to organ ma obowiązek ustalić parametry inwestycji zgodnie z wnioskiem (np. wysokość zabudowy znacznie większa niż w sąsiedztwie, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy większy niż na sąsiednich działkach, szerokość elewacji frontowej inną niż w sąsiedztwie itp.)?

Czy organ może w jakiś sposób ograniczyć parametry zabudowy, czy inwestor może żądać właściwie dowolnych parametrów, a organ nie może odmówić ich ustalenia, skoro "Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego" (art. 56 u.p.z.p.)?.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX