Czy są jakieś warunki, które musi spełnić spółka, aby mogła dokonać spłaty dopłat kapitału?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

100% udziałów polskiej spółki z o.o. posiada inna polska spółka z o.o. W 2019 r. udziałowiec wniósł do spółki dopłaty, czym podwyższył kapitał rezerwowy. Dopłaty podlegają zwrotowi. Obecnie spółka chce zwrócić udziałowcowi wniesione dopłaty. Nie byłby dokonywany przelew, a zwrot dopłat nastąpiłby poprzez kompensatę z wystawionymi fakturami.

Czy są jakieś warunki, które musimy spełnić, aby można było dokonać spłaty dopłat kapitału?

Na pewno w wyniku zamierzonej operacji nie mogą powstać kapitały ujemne, ale czy są jeszcze jakieś kwestie, na które należy zwrócić uwagę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX