Czy są jakieś rezerwy utworzone na podstawie przepisów o rachunkowości, które mogą zostać potraktowane jako koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2010 r.

PYTANIE

Czy są jakieś rezerwy utworzone na podstawie przepisów o rachunkowości, które mogą zostać potraktowane jako koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access