Czy są jakieś prawno-podatkowe przeciwwskazania dla stworzenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bezpośrednio przed transakcją jej zbycia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność na własne nazwisko może wydzielić część majątku, który spełni warunki, o których mowa w definicji "zorganizowana część przedsiębiorstwa" z art. 2 pkt 27e u.p.t.u.?

Podmiot - osoba fizyczna prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług przewozu osób autokarami turystycznymi oraz obsłudze stałej linii autobusowej. Posiada kilka autobusów i inne środki trwałe potrzebne dla tej działalności a przede wszystkim kasy fiskalne. Obok tej działalności osiąga sezonowe dochody z dzierżawy nieruchomości dla celów rekreacyjnych. Te nieruchomości i rzeczy ruchome związane z tym rodzajem działalności chce darować córce.

Czy jest możliwe i skuteczne podatkowo wydzielenie części środków potrzebnych do przewozu osób, tak aby z pozostałej reszty środków trwałych pozostała tzw. zorganizowania część przedsiębiorstwa, którą można by darować lub wnieść aportem do spółki z o.o. bez obowiązku zapłaty podatku VAT na mocy art. 6 pkt 1 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX