Czy rygor natychmiastowej wykonalności nadany przy uchyleniu decyzji zrid do organu I instancji nie wymaga wydania... - OpenLEX

Czy rygor natychmiastowej wykonalności nadany przy uchyleniu decyzji zrid do organu I instancji nie wymaga wydania postanowienia z art. 135 k.p.a., jeśli roboty budowlane objęte decyzją zrid nie zostały rozpoczęte?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rygor natychmiastowej wykonalności, nadany przy uchyleniu przez organ wyższego rzędu decyzji zrid do organu I instancji, nie wymaga wydania postanowienia z art. 135 k.p.a. o wstrzymaniu z urzędu wykonalności decyzji, jeśli roboty budowlane objęte decyzją zrid nie zostały rozpoczęte?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?