Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający podpisał z wykonawcą umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Po dwóch miesiącach od podpisania umowy rozwiązał z wykonawcą umowę, z winy wykonawcy z uwagi na brak postępu w jej realizacji tj. brak wykonania dokumentacji projektowej pomimo ponagleń zamawiającego, co spowodowało zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia i utratę dotacji. Umowa była zabezpieczona gwarancja ubezpieczeniową niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy.

Czy w takiej sytuacji zamawiający jest uprawniony do zatrzymania tej kwoty poprzez zwrócenie się do gwaranta o jej wypłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?