Czy rozstrzygnięcie organu kończące się ,,przyznaniem'' świadczenia, należy traktować podobnie jak wydanie decyzji administracyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozpatrywanie sprawy i wydawanie rozstrzygnięć oraz wysyłanie informacji o przyznaniu świadczenia (nie ma obowiązku wydawania decyzji) do klienta jest równoznaczne z wydaniem decyzji?

Czy pracownik posiadający upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć musi składać oświadczenie majątkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX