Czy rozporządzenie określające elementy wynagrodzenia niestanowiące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy zleceniobiorców oraz członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie za pełnienie funkcji na podstawie uchwały?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozporządzenie określające elementy wynagrodzenia niestanowiące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy zleceniobiorców oraz członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie za pełnienie funkcji na podstawie uchwały (ubezpieczenie zdrowotne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX