Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W 1999 r. rozpocząłem praktykę zawodową, którą dokumentowałem w książce praktyki wydanej na mój wniosek przez wojewodę w 1999 r. Obecnie ubiegam się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Czy rozpoczęcie praktyki zawodowej w 1999 r., tym samym rozpoczęcie procesu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych jest sprawą wszczętą i niezakończoną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Czy zakres uprawnień mojej decyzji powinien odpowiadać zapisom § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?