Czy rozpatrzyć wniosek o umorzenie zadłużenia za DPS na podstawie art. 61 ust. 3 oraz art. 104 ust. 3-8 u.p.s. oraz zlecić przeprowadzenie wywiadu rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podopieczną umieszczono w domu pomocy społecznej. Ustalono odpłatności dla osoby, a w następnej kolejności dla osób zobowiązanych zgodnie z art. 61 u.p.s.

Pan X jako jedna z osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, nie odpowiadał na próby kontaktu, nie zgodził się na wywiad środowiskowy, nie wykazał żadnej woli porozumienia się z Ośrodkiem. Wydano decyzję administracyjną. Pan X nie płacił kwoty wskazanej w decyzji.

Odwołał się do SKO, które utrzymało decyzję w mocy. Jednak Pan X w dalszym ciągu nie odpowiadał na pisma, ani kontakt ze strony OPS, nie uiszczał opłaty. Ww. otrzymał upomnienie i wezwanie do zapłaty należnej kwoty. Nie zapłacił, ani nie podjął kontaktu. Po 6 miesiącach otrzymał drugie upomnienie i wezwanie. Pan X zgłosił się do Ośrodka z prośbą o anulowanie zadłużenia.

Czy w związku z powyższym, można rozpatrzyć, jeśli Pan X złoży wniosek o umorzenie zadłużenia na podstawie art. 61 ust. 3 oraz art. 104 ust. 3-8 ustawy o pomocy społecznej oraz zlecić przeprowadzenie wywiadu rodzinnego?

W takiej sytuacji, wskazany będzie wywiad cz. I czy cz. III?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX