Czy różnicowanie stanowisk w podmiocie leczniczym jest niezbędne przy określaniu prac o szczególnych charakterze? - OpenLEX

Czy różnicowanie stanowisk w podmiocie leczniczym jest niezbędne przy określaniu prac o szczególnych charakterze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykaz stanowisk pracy o szczególnym charakterze powinien zawierać nazwy stanowisk odpowiadające stanowiskom w Regulaminie Wynagradzania, czy może określać je w sposób ogólny?

Czy wystarczy wskazanie stanowiska pielęgniarka/ pielęgniarz, czy konieczne jest rozdzielenie na pielęgniarka/ pielęgniarz, starsza pielęgniarska/ starszy pielęgniarz, pielęgniarka specjalistka/ pielęgniarz specjalista itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX