Czy różnice pomiędzy kursem kupna ustalonym przez bank w dniu zapłaty za eksport, a kursem kupna ustalonym przez bank w dniu odsprzedaży tej waluty stanowi ujemną bądź dodatnią różnicę kursową od własnych środków pieniężnych do celów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada środki na rachunku walutowym (euro) z tytułu eksportów. w celu pozyskania waluty polskiej firma sprzedała bankowi walutę obcą pochodzącą z tych transakcji.

Czy różnice pomiędzy kursem kupna ustalonym przez bank w dniu zapłaty za eksport, a kursem kupna ustalonym przez bank w dniu odsprzedaży tej waluty stanowi ujemną bądź dodatnią różnicę kursową od własnych środków pieniężnych do celów podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access