Czy różnice kursowe powstaną, gdy środki są przekazywane z rachunku bankowego do kasy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy różnice kursowe z konta walutowego (art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3) stanowią przychody i koszty w każdym przypadku wypływu środków pieniężnych z konta walutowego, bez względu na przyczynę tego wypływu?

Czy ważna jest przyczyna wypływu tj. w przypadku, gdy wypływ środków jest związany z zapłatą zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą to jest przychód lub koszt, a w przypadku przekazania na konto w PLN lub wypłaty gotówkowej nie stanowi kosztu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access