Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy różnice kursowe od kwoty VAT zapłaconego za granicą są uwzględniane podatkowo?

Istnieją dwie możliwości, jeżeli VAT zagraniczny będzie od razu księgowany na konto rozrachunkowe i rozliczany bilansowo, więc w ogóle nie ma wpływu na wynik finansowy, albo księgowany jest w koszty w momencie zapłaty, a gdy uzyskamy zwrot traktujemy to jako przychód. Chodzi mi o różnice kursowe od zapłaty zobowiązań w kwocie brutto. Dla podmiotów polskich, które wystawiają faktury w walucie obcej te różnice kursowe z zapłaty kwoty brutto, a dotyczące VAT, wykluczam. Spółka wybrała metodę podatkową rozliczenia różnic kursowych (CIT).

Czy wybór metody rozliczania VAT z zagranicy determinuje prawo do uznania różnic kursowych w rachunku podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację