Czy różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego są kosztem uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt inwestycyjny denominowany w walucie obcej.

Czy różnice kursowe od tego kredytu są kosztem uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access