Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2005 r.

PYTANIE

Nasza firma A zleciła firmie B prace montażowe do wykonania poza terytorium kraju (Belgia). Umowa została zawarta w euro. Faktury firma B wystawia nam w złotych, po kursie średnim NBP, zgodnie z polskimi przepisami (A i B są firmami krajowymi, nie mają oddziałów w Belgii). Natomiast płatności dokonywane są w euro na konto firmy B w Belgii (zgoda NBP).

Czy powstałe z tego tytułu różnice stanowią różnice kursowe w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?