Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.g.n. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Gmina chce zamienić się z osobą fizyczną. Wartości nieruchomości (wyszacowane przez rzeczoznawcę) to: osoby 100.000,00 zł, a wartość gruntu gminnego 85.000,00 zł. Rozumiem, że dodajemy VAT do wartości działki gminnej, tj. 85.000,00 + 23% VAT = 104.550,00 zł.

Czy różnica wartości, którą musi zapłacić osoba to 100.000,00 zł - 104.550,00 zł = 4.550,00 zł, czy różnicę w wartości 100.000,00 - 85.000,00 zł = 15.000,00 zł oraz należny VAT tj. 19.550,00 zł (szczególnie w kontekście Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r. I OSK 1904/11)?

Wartość rynkowa nieruchomości w rozumieniu u.g.n. a obowiązek zapłaty podatku VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?