Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2006 r.

PYTANIE

Jesteśmy najemcą lokalu, w którym dokonaliśmy remontu i modernizacji na własny koszt. Remont został zaakceptowany przez właściciela budynku jednak na niższą kwotę niż zostało to poniesione. Ustalony czynsz najmu za wynajmowaną powierzchnię przez 5 lat comiesięcznie pomniejszany jest o kwotę poniesionych nakładów (1/60) i zaakceptowaną przez wynajmującego. Tak więc faktura wystawiana jest w wysokości niższej niż wynikałoby to z przemnożenia stawki za metr2.

Czy różnica między kwotą wynikającą z przemnożenia stawki za metr, a wystawioną fakturą nie stanowi przychodu jako świadczenie nieodpłatne?

Nadmieniam, że poniesione nakłady na remont i modernizację został potraktowane jako inwestycja w obcym środku trwałym i będą amortyzowane przez 10 lat. Umowa najmu jest podpisana na 5 lat, ale strony nie uzgodniły w jaki sposób nastąpi rozliczenie po tym okresie.

Czy możemy zastosować okres amortyzacji zgodnie z okresem trwania umowy?

Jeśli będziemy rozliczać inwestycję przez 10 lat to czy po okresie najmu 5 lat niezamortyzowaną część będzie naszym kosztem niestanowiącym kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?