Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem księgową w spółce jawnej. Spółka uzyskała kredyt obrotowy we frankach szwajcarskich w wysokości (zakładamy) 200.000 CHF x 2,41 zł. = 482.200 zł. Firma nie ma założonego w banku konta walutowego, kwota 482.200 zł. wpłynęła bezpośrednio na rachunek bieżący.

W okresach następnych firma dokonywała spłat rat kredytu po 3.000 CHF. Odbywało się to w ten sposób, że bank pobierał z naszego konta kwotę w zł. odpowiadającą wartość 3.000 CHF według bieżącego kursu waluty w banku (np. 3.000 CHF x 2,85 zł. = 8.550 zł.)

W przypadku spłaty raty kredytu według kursu udzielenia kredytu, spłata wynosiłaby 3.000 CHF x 2,41 zł. = 7.230 zł.

Czy różnica pomiędzy kwotą 7.230 zł. a 8.550 zł. stanowi dla mojej firmy koszt uzyskania przychodu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Uzyskałam informację, iż kosztem uzyskania przychodu byłaby dla mnie kwota różnic kursowych tylko wówczas, gdybym posiadała w banku konto walutowe i w walucie dokonałabym spłaty raty kredytu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?