Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem gruntów, które na przestrzeni ostatnich 3 lat przyjmowały w operatach szacunkowych sporządzanych na zlecenie gminy różną wartość, tj. w 2012 r. przy przeszacowaniu gruntów w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie za 1 m2 wynosiła 183 zł/m2 (po odwołaniu do SKO - opłata utrzymana), a już rok później wartość tego samego gruntu według operatu gminy podana została już jako 41 zł/m2. Różnica w wartości 1 m2 umotywowana została w następujący sposób: "... operaty sporządzone w ściśle określonym celu (np. do zamiany) nie mogą być porównywane z operatami wykonywanymi dla innego rodzaju postępowania (np. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego)". Pragnę nadmienić, że operaty sporządzone były tą samą metodą, ale przez różnych rzeczoznawców.

Czy powyższe stanowisko gminy tzn. różna wartość tego samego gruntu w zależności od prowadzonego postępowania administracyjnego jest oparta na przepisach obowiązujących przy sporządzaniu przez rzeczoznawcę wycen czy też nadinterpretacją urzędu i dowolnością stosowania operatu w zależności od potrzeby?

Jako ciekawostkę zaznaczam, że kwota 183 zł/m2 ustalona jako wartość do opłat za wieczyste użytkowanie nadal jest obowiązująca, a do zamiany gmina skłonna jest przyjąć już tylko "nową" wartość 1 m2 w wysokości 41 zł/m2.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację