Czy rozłożenie przez starostę na raty podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji jest... - OpenLEX

Czy rozłożenie przez starostę na raty podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji jest pomocą publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozłożenie przez starostę na raty podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji jest pomocą publiczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX