Czy rozliczanie delegacji osobno, nie poprzez listę płac i wysyłanie dwóch przelewów (jeden z wynagrodzeniem drugi z rozliczeniem delegacji) wpłynie obciążeniach składkowo podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zatrudnia kierowców transportu międzynarodowego powyżej 3,5 tony. Z tytułu odbywanych przez nich podróży zobowiązana jest do wypłaty diet i ryczałtów za nocleg. Czy prawidłowym jest postępowanie, w którym kwoty należne do wypłaty z tytułu tych diet dołącza się do listy płac rozliczającej miesięczne wynagrodzenie dla tych kierowców (jako nieopodatkowany i nieozusowany składnik) i wysyłanie jednym przelewem kwoty będącej sumą wynagrodzenia i należności z tytułu diet i ryczałtów za nocleg. Czy wypłacane w sposób opisany powyżej miesięcznych zaliczek na poczet delegacji, które zostaną "skompensowane" potem z rozliczeniami poszczególnych delegacji, będzie również korzystało ze zwolnienia podatkowo składkowego? Czy rozliczanie delegacji osobno, nie poprzez listę płac i wysyłanie dwóch przelewów (jeden z wynagrodzeniem drugi z rozliczeniem delegacji) zmieni cokolwiek w obciążeniach składkowo podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access