Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 9 lipca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Firma X prowadzi serwis importowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wyniku prowadzonych działań wytwarza odpady w formie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działania firmy X polegają również na wymontowywaniu elementu sprzętu i wysyłaniu go do klienta. Natomiast reszta trafia jako odpad. Wymontowanie potrzebnej części nie będzie wiązać się z pełnym demontażem na poszczególne frakcje odpadów. Zużyty sprzęt, który nie będzie już wykorzystywany, zostanie przekazany do zakładu przetwarzania ZSEiE. Czy rozkręcenie, wymiana części lub pozyskanie konkretnej części jest traktowane jako przetwarzanie czy odzysk? Ponadto, firma X zamierza importować odpadowe kartridże (16 02 16), które będą podlegały selekcji na przydatne do powtórnego wprowadzenia na obrotu poprzez wymianę części a następnie napełnienie tonerem oraz na nieprzydatne, które będą przekazywane do zakładu przetwarzania ZSEiE.

Czy proces ten kwalifikowany jest jako odzysk polegający na przygotowaniu do ponownego użycia, czy jest to przetwarzanie, które wymaga uzyskania zezwoleń dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację