Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 r. poz. 293) należy zastosować przepisy art. 60 pkt 7, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – dalej u.f.p., lub przepis art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) – dalej O.p., w związku z art. 67 ust. 1 u.f.p.?

Na terenie Gminy obowiązuje uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej podjęta na podstawie art. 57§ 7 O.p.

Czy rozkładając na raty jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości biorąc pod uwagę treść art. 67 ust. 1 u.f.p. stosuje się odpowiednio przepisy działu III O.p., burmistrz jest zobowiązany do zastosowania opłaty prolongacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?