Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu usług transportu międzynarodowego osób (bilety lotnicze), usług hotelowych, opłat parkingowych i najmu samochodu w kraju oraz na terenie UE i poza terytorium UE, związanego ze świadczeniem usług informatycznych dla podmiotu zagranicznego będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Podatnik działa w oparciu o zawartą stałą umowę współpracy z Kontrahent UE za uzgodnionym comiesięcznym wynagrodzeniem. Dodatkowo na podstawie warunków umowy Podatnik obciąża Kontrahenta UE ww. kosztami podróży na podstawie faktury z zachowaniem reguły wynikającej z art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. tj. "reverse charge". Kontrahent UE wymaga jednak, aby na fakturze Podatnik dokładnie wskazał usługę główną z umownym wynagrodzeniem oraz osobno wykazał koszty podróży, którymi obciąża Kontrahenta UE ze wskazaniem kwot.

Czy takie sztuczne oddzielenie na fakturze wystawionej przez Podatnika kosztów podróży kwalifikuje to jako refakturowanie kosztów będących osobnym świadczeniem usług (art. 29a u.p.t.u.), co do których nie będzie można zastosować reguły reverse charge w celu przerzucenia obowiązku podatkowego na Kontrahenta UE?

A tym samym powstaje obowiązek opodatkowania tej usługi przez Podatnika w kraju lub poza terytorium kraju zgodnie z miejscem powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?