Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza rozdrabniać odpady z drewna w rębaku. Zamierzony proces zaklasyfikowała jako proces R3 twierdząc, iż otrzymana zrębka będzie stanowić pełnowartościowy produkt, który utracił status odpadu poprzez rozdrobnienie w rębaku i usunięciu zanieczyszczeń z odpadów. Czy rozdrabnianie odpadów o kodach 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80; 17 02 01 - drewno; 19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 19 12 06; 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37; 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w rębaku może doprowadzić do tego, że ww. odpady utracą status odpadu? Czy rozdrabnianie odpadów z drewna powinno stanowić proces R12?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?