Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozbudowa zakładu przemysłowego o budynek biurowy z częścią socjalną i magazynową wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Istniejący od wielu lat zakład planuje budowę budynku biurowego z częścią socjalną i magazynową o powierzchni 800 m2. Obecna powierzchnia zabudowy budynkami wynosi 15788 m2 a utwardzeń 9722 m2. Łączna powierzchnia zakładu wynosi 25510 m2. Zakład powstał na bazie istniejących budynków o powierzchni 4462 m2 i stopniowo podlegał rozbudowie.

Czy rozbudowa zakładu o budynek ww. powierzchni będzie wymagała wydania decyzji środowiskowej?

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. do przedsięwzięć zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakład położony jest poza obszarami chronionymi, więc progiem powierzchni będzie 1 ha. Próg ten przez zakład został już przekroczony 2x, a należy zaznaczyć, że dla zakładu w czasie jego rozbudowy nigdy nie wydawano decyzji środowiskowej.

Czy w tym przypadku należy na etapie tej rozbudowy dokonać sumowania z poprzednimi i stwierdzić, że następuje przekroczenie progu, co będzie wiązało się z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację