Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dmoch Konrad
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozbudowa pawilonu kasowego stacji paliw powoduje konieczność ponownej analizy odległościowej całej stacji paliw płynnych i LPG zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie?

Obiekt stacji paliw powstał w latach 2000-2002, w których obowiązywały inne parametry odległości, po nowelizacji rozporządzenia z 2005 r. niektóre parametry odległościowe, a w szczególności lokalizacji naziemnych butli gazowych LPG od innych obiektów użyteczności publicznej zwiększyły się o 100%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?