Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczenia składowego na kotłownię z magazynem oleju opałowego i infrastrukturą techniczną towarzyszącą wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i na terenach objętych formami ochrony przyrody. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obecne i projektowane obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przekształcona dla potrzeb zakładu wynosi 0,993864 ha. Profil działalności zakładu nie zmieni się w związku z rozbudową i będzie nadal związany z produkcją opakowań (tj.: worki otwarte szyte, worki otwarte klejone, worki wentylowe, tektura i kartony, papier).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?