Czy rozbiórka istniejącej wieżowej stacji transformatorowej oraz montaż nowej stacji transformatorowej słupowej wymaga... - OpenLEX

Czy rozbiórka istniejącej wieżowej stacji transformatorowej oraz montaż nowej stacji transformatorowej słupowej wymaga pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.). Inwestycja została nazwana "przebudowa wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na stację słupową". Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zamierzeniem inwestora jest rozbiórka istniejącej wieżowej stacji transformatorowej oraz montaż nowej stacji transformatorowej słupowej.

Czy na taki zakres robót nie powinno być wydane pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX