Czy rolnik wykorzystujący opony w celu zabezpieczenia pryzm kiszonkowych powinien płacić opłatę podwyższoną ? - OpenLEX

Czy rolnik wykorzystujący opony w celu zabezpieczenia pryzm kiszonkowych powinien płacić opłatę podwyższoną ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik powinien płacić opłatę podwyższoną za posiadanie i wykorzystywanie opon jako obciążników do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych/ buraków cukrowych?

Czy i jakie zezwolenia powinien mieć rolnik, jeśli chciałby odzyskiwać odpady w postaci opon zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. poz. 796) do wykorzystywania jako zabezpieczenie pryzm?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX