Czy rolnik ryczałtowy, który odbiera odpady z biogazowni i wykorzystuje je na potrzeby własne, powinien otrzymać wpis do... - OpenLEX

Czy rolnik ryczałtowy, który odbiera odpady z biogazowni i wykorzystuje je na potrzeby własne, powinien otrzymać wpis do Rejestru BDO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik ryczałtowy, który odbiera odpady z biogazowni i wykorzystuje je na potrzeby własne, powinien otrzymać wpis do Rejestru BDO?

Rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej rozlicza się z US na podstawie ryczałtu oraz gospodaruje powierzchnią użytków rolnych poniżej 75 ha. Odbiera odpady z biogazowni, transportuje je własnym transportem oraz wykorzystuje na potrzeby własne. Przekazane odpady z biogazowni są wykorzystywane do nawożenia gleby.

Czy w związku z powyższym rolnik taki powinien złożyć wniosek o wpis do BDO?

Jeśli tak, to w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX