Czy rolnik prowadzący gospodarstwo specjalistyczne, może odliczyć VAT od faktury za dostawę energii do gospodarstwa domowego i do pomieszczeń gospodarczych określonej przez podatnika na podstawie własnego oszacowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik prowadzący gospodarstwo specjalistyczne zarejestrował się jako płatnik VAT. Z zakładu energetycznego otrzymuje jedną łączną fakturę za dostawę energii do gospodarstwa domowego i do pomieszczeń gospodarczych, związanych z działalnością rolniczą.

Czy można odliczyć VAT od tej faktury (w części związanej z działalnością rolniczą) określonej przez podatnika na podstawie własnego oszacowania? Czy aby skorzystać z odliczenia VAT koniecznym jest posiadanie faktury VAT obejmującej wyłącznie dostawę energii związanej z działalnością rolniczą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access