Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik posiadający jedno gospodarstwo o obsadzie 1900 sztuk świń o wadze > 30 kg planuje w miejscowości oddalonej o 20 km założyć analogiczne gospodarstwo o obsadzie również 1900 świń o masie >30 kg (w obydwu lokalizacjach hodowla bezściółkowa - powstaje gnojowica). W tym celu zamierza wystąpić o decyzję środowiskową na planowane gospodarstwo.

Czy jest zobowiązany do zagospodarowania 70% gnojowicy na własnych gruntach lub przekazania do biogazowni, jeśli będzie prowadził dwa gospodarstwa niezależne technologicznie?

Czy jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, skoro gospodarstwa jednego podmiotu nie są w bliskim sąsiedztwie i działają niezależnie?

Moje pytanie wynika z treści art. 105a ust. 6 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. - podmiot który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, a pozostałą ilość przeznaczyć we własnym zakresie lub przekazać innemu podmiotowi do produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zagospodarować na działkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?