Czy rodzinie z Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)? - OpenLEX

Czy rodzinie z Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina trzyosobowa (obywatele Ukrainy) złożyła wniosek w tutejszym ośrodku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego – 300 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszyscy członkowie rodziny przyjechali do Polski w dniu 08.03.2022 r., wszyscy członkowie mieli również wcześniej nadany nr PESEL, ponieważ posiadali do 13.04.2020 r. kartę pobytu czasowego. Obecnie oświadczają, że nie posiadają kart pobytu, tłumacząc, że po upływie ważności kart pobytu czasowego wrócili na Ukrainę i tam do 08.03.2022 r. mieszkali.

Czy rodzinie z Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX