Czy rodzicowi dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego doręcza się postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2018 r.

PYTANIE

Czy oprócz postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, odpisu tytułu wykonawczego, rodzicowi dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego doręcza się postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access