Czy rodzice, z którymi zawarta została umowa o zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły czy... - OpenLEX

Czy rodzice, z którymi zawarta została umowa o zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły czy ośrodka do końca roku szkolnego 2019/2020, powinna zostać rozwiązana?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wejściu w życie ustawy z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248) nowelizującej art. 39 i dodającej art. 39a ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe rodzice, z którymi zawarta została umowa o zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły czy ośrodka do końca roku szkolnego 2019/2020, powinna zostać rozwiązana, czy obowiązuje dalej na zasadach, które obowiązywały w dniu jej zawarcia czyli przed nowelizacją ustawy? Jak należy wyliczyć średnią cenę paliwa, gdy na terenie gminy nie ma stacji paliw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?