Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczennica ma opinie z poradni. W opinii z poradni są zawarte wskazania dla nauczycieli prowadzących zajęcia typu: w miarę możliwości wydłużyć czas pracy, pozytywnie motywować, pomagać w odreagowaniu napięć, kontrolować stan zrozumienia poleceń, w miarę możliwości wydłużyć czas pracy itd. W opinii nie ma żadnych wskazanych dostosowań. Uczennica została objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczna przez pedagoga szkolnego. Nauczyciele zapoznali się ze wskazaniami do pracy z uczennica co potwierdzili podpisując opinie. Mama uczennicy po dokonaniu klasyfikacji półrocznej, domaga się od nauczycieli, by każdy z nich przedstawił w formie pisemnej w celu jak to nazywa sprawdzenia przez nią jakie dostosowania każdy nauczyciel stosował na swoim przedmiocie. Nauczyciele twierdzą, że postępowali zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii z poradni lecz osobnego dokumentu w tej sytuacji nie stworzyli. Czy taki dokument jest niezbędny dla każdego przedmiotu z osobna w sytuacji kiedy w opinii są tylko wskazania do pracy z uczennicą, nie ma dostosowań i czy rodzic ma prawo żądać takich dokumentów i je oceniać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?