Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na zmiany w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania? Rodzice nie wyrażają zgody na następujące zapisy w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, które są załącznikiem do statutu szkoły: 1. Nauczyciele nie wydają prac klasowych i testów uczniom do domu. Rodzic ma prawo wglądu do pracy dziecka na zebraniu z rodzicami. 2. Praca klasowa podsumowująca wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu na zakończenie okresu i roku szkolnego jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona powtórzeniem. Praca jest oceniona stopniem w skali od 1 do 6. 3. Ocena za pracę klasową przyjmuje zgodnie z zapisami statutu wagę 5.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?