Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na nauczanie zdalne realizowane przez szkołę? Jeśli nie, to czy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy nauczaniu zdalnym będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?