Czy rodzic ucznia pobierającego stypendium, który podjął pracę powinien powiadomić o tym organ przyznający stypendium, jeżeli... - OpenLEX

Czy rodzic ucznia pobierającego stypendium, który podjął pracę powinien powiadomić o tym organ przyznający stypendium, jeżeli dodatkowy dochód nie wpływa na przekroczenie kryterium dochodowego do przyznania stypendium?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. Co w przypadku, jeżeli dochód rodziny, który stanowił podstawę przyznania stypendium, zmienił się na skutek podjęcia pracy przez jednego z rodziców, natomiast, nie wpływa to na przekroczenie kryterium dochodowego do przyznania stypendium, (czyli nie ustała przyczyna stanowiąca podstawę przyznania stypendium)? Czy w takiej sytuacji rodzice ucznia muszą powiadomić organ? Co jeśli stypendium przyznawane jest na sześć miesięcy, a umowa o pracę obejmuje tylko trzy miesiące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?