Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzic niepełnosprawnego bądź pełnoletni uczeń niepełnosprawny może zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych organizowanych w szkole dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, zaplanowanych dla niego w ramach IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego)? Czy może taką rezygnację złożyć w każdej chwili roku szkolnego? Czy uczeń w trakcie roku szkolnego może rezygnować z części zaplanowanych mu zajęć w ramach IPET? W jaki sposób dokonać ewaluacji programu, jeżeli uczeń rezygnuje z jego części?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?