Czy rodzic może zrezygnować w każdym czasie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi przez szkołę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na autyzm atypowy w zalecanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej ma zajęcia logopedyczne stymulujące umiejętności komunikowania się. Tą formą pomocy objęty był przez całą swoją dotychczasową edukację - 5- lat szkoły i przedszkola. Deficyty w tej sferze zostały wyrównane. Czy w takiej sytuacji można zrezygnować z realizacji tej formy pomocy? Jeżeli tak, to jakie należy podjąć kroki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX