Czy rodzic może być obecny na lekcji on-line?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzic może uczestniczyć w lekcji on-line wraz z dzieckiem? W takiej sytuacji nauczyciel powinien być poinformowany o takim zdarzeniu i powinien wyrazić zgodę pisemną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access