Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzic ma prawo zwolnić dziecko z ćwiczenia na lekcji WF?

Lekarz poinformował rodzica, że ma prawo usprawiedliwić dziecko z nieobecności na zajęciach WF i już nie wypisuje zwolnień (powołują się na pismo skierowane do MEN Nr 46/11/05 LW z dnia 7 listopada 2005 r. i odpowiedź na to pismo). Lekarz informuje również rodzica, że ma też usprawiedliwiać niećwiczenie na lekcji. Związane jest to okresem po chorobie. Jeżeli uczeń często choruje, to tych zwolnień jest wiele i uczeń nie realizuje podstawy programowej z WF. Czy jest to zgodne z aktualnym prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację