Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego może korzystać z zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli placówka jest otwarta? - OpenLEX

Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego może korzystać z zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli placówka jest otwarta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z możliwością korzystania przez rodzica z zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia przedszkola skorzystałam w dniu 30 marca br. z opieki realizowanej w przedszkolu dla mojego dziecka (syn ma 3 latka, a w grupie są dzieci pozbierane z całego przedszkola i są znacznie starsze, w większości 5,6-letnie). Syn jest dzieckiem niepełnosprawnym. Z uwagi na wiele okoliczności być może będę musiała w przyszłym tygodniu tj. od 12 kwietnia br. sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem (nie posiadam innego członka rodziny, który taką opiekę mógłby zapewnić w czasie mojego wykonywania pracy).

Czy na przyszłość, jeśli moja sytuacja rodzinna będzie wymagała pozostania dziecka w domu czy będę mogla skorzystać z zasiłku opiekuńczego, skoro w ubiegłym tygodniu dziecko uczęszczało?

Czy uczęszczanie dziecka do przedszkola dyskwalifikuje mnie już na zawsze?

Czy wymogiem obligatoryjnym jest uzyskanie zaświadczenia z przedszkola czy może ono zapewnić mojemu dziecku opiekę?

Uzyskałam taką informację od kadr z zakładu pracy, zaś w innych zakładach nie jest one wymagane. Ze strony ZUS uzyskałam informację takiej treści: "Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego".

Czy jeśli nie skorzystam z powodów osobistych z opieki przedszkolnej w przyszłym tygodniu (jeśli oczywiście nadal będzie sytuacja pandemii) czy mam prawo do ww. zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?